Organizational Christmas and New Year Meeting of the IEEE LM80033 Section Members

Loading Events

Organizational Meeting of the IEEE LM80033 Section Members
Gospodarzem spotkania jest prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski, założyciel i 1-y przewodniczący naszej Sekcji oraz obecnie przewodniczący Zarządu Polskiej Sekcji IEEE.
Spotkanie odbędzie się wirtualnie. Dostęp pod podanym linkiem. Uczestnictwo na podstawie adresu e-mail oraz danych osobowych.
Speaker(s): prof. A. Dąbrowski, prof. T. Szmuc, dr M.S. Zmyślony
Agenda:
1. Wstęp i krótka informacja o procesie organizacji naszej Sekcji i powołaniu 1-go Zarządu Sekcji.
2. Informacja o technicznych możliwościach utrzymywania kontaktów między członkami Sekcji w dowolnie licznych grupach oraz ustalenia dotyczące kolejnych spotkań organizacyjnych.
3. Informacja o środkach finansowych i możliwościach ich wykorzystania.
4. Informacja o dążeniu do nadania statusu "kamień milowy IEEE" 1-j trójfazowej linii przesyłowej w Polsce z elektrownią i znaczną liczbą odbiorców energii elektrycznej.
5. Informacja o formach aktywności i działaniach innych, przykładowych, krajowych sekcji IEEE LMAG.
6. Sprawy różne.
https://webinabox.vtools.ieee.org/wibp_home/index/LM80033
Virtual: https://events.vtools.ieee.org/m/389956

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top