Organizational Christmas and New Year Meeting of the IEEE LM80033 Section Members – 2nd term

Loading Events

Organizational Meeting of the IEEE LM80033 Section Members
Gospodarzem spotkania jest prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski, założyciel i 1-y przewodniczący naszej Sekcji oraz obecnie przewodniczący Zarządu Polskiej Sekcji IEEE LMAG a w zastępstwie przewodniczącego dr inż. Mirosław S. Zmyślony, sekretarz / skarbnik Zarządu Polskiej Sekcji LMAG
Spotkanie odbędzie się wirtualnie. Dostęp pod podanym linkiem. Uczestnictwo na podstawie adresu e-mail oraz danych osobowych.
Speaker(s): prof. A. Dąbrowski, prof. T. Szmuc, dr M.S. Zmyślony
Agenda:
1. Wstęp i krótka informacja o procesie organizacji naszej Sekcji i powołaniu 1-go Zarządu Sekcji.
2. Informacja o technicznych możliwościach utrzymywania kontaktów między członkami Sekcji w dowolnie licznych grupach oraz ustalenia dotyczące kolejnych spotkań organizacyjnych.
3. Informacja o środkach finansowych i możliwościach ich wykorzystania.
4. Informacja o dążeniu do nadania statusu "kamień milowy IEEE" 1-j trójfazowej linii przesyłowej w Polsce z elektrownią i znaczną liczbą odbiorców energii elektrycznej.
5. Informacja o formach aktywności i działaniach innych, przykładowych, krajowych sekcji IEEE LMAG.
6. Sprawy różne.
https://webinabox.vtools.ieee.org/wibp_home/index/LM80033
Virtual: https://events.vtools.ieee.org/m/390671

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top