IEEE Israel – 2023 General Assembly, 11.5.2023

Loading Events

חבר/ת IEEE ישראל יקר/ה,
אני מתכבד להזמין אותך ביום חמישי בתאריך ה- 11.5.2023 לאסיפה הכללית לשנת 2023 של הארגון, אשר תתקיים באופן היברידי, בזום או במפגש פיזי בלשכת המהנדסים, בית המהנדס, רחוב דיזינגוף 200 – לבחירתך.
האסיפה תפתח להצטרפות החל משעה 16:30, ותתקיים בכל מספר נוכחים החל משעה 17:00.
האסיפה הכללית היא המוסד העליון של העמותה והיא מתכנסת לפחות אחת לשנה. האסיפה תדון בנושאים שעל סדר היום. ניתן להוסיף נושאים לסדר היום במהלך האסיפה ובלבד שהוחלט על כך בהצבעה.
חבר הרשום כפעיל ב IEEE ביום האספה בשנת 2023 ואשר נוכח בהצבעה זכאי להצביע.
על סדר היום:
· בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה כללית זו
· דו"ח היו"ר שמואל אוסטר
· זרקור על פעילות של 2 צ'אפטרים בישראל.
· דו"ח כספי לשנת 2022 – שמואל אוסטר ורואה החשבון גיל משיח
· דו"ח ועדת ביקורת על הדו"חות הכספיים: רפי הוידה ואיתי דברן
· אישור דו"חות כספיים לשנת 2022 ותקציב ל- 2023.
· אישור מינוי רו"ח וחברי וועדת הביקורת.
· נושאים שונים שיועלו ע"י הנוכחים.
מאחר והאספה מתקיימת באופן היברידי הנך מתבקש.ת להרשם ולמלא את פרטיך בין אם תצטרף.י בזום או לחילופין באם תגיע לאספה באופן פיזי- לצורך הערכות, אנא ציין.י בזמן ההרשמה האם תשתתף בזום או שתגיע.י למשרדי לשכת המהנדסים. הקישור להרשמה:
https://aeai-org-il.zoom.us/meeting/register/tZMrdu6qqTkoGdbmFYXAhRiG_rYMXD6mL56M
לאחר שתסיים.י את הליך הרישום, המערכת תשלח אליך באופן אוטומטי במייל (לכתובת הדוא"ל שרשמת) את הזימון (קישור) לפגישה. במידה והנך משתתף.ת בזום יש לעשות שימוש בקישור זה להתחברות ביום האסיפה.
בברכה,
שמואל אוסטר
Chair – IEEE Israel Section
הקישור להרשמה:
https://aeai-org-il.zoom.us/meeting/register/tZMrdu6qqTkoGdbmFYXAhRiG_rYMXD6mL56M
אם הקישור משתבש, יש להעתיק את הכתובת לבראוזר, וזה עובד.
Bldg: לשכת המהנדסים, בית המהנדס, 200 Dizengoff Street, Tel Aviv, Tel Aviv District, Israel, Virtual: https://events.vtools.ieee.org/m/353636

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top