IEEE Czechoslovakia Section Annual Meeting 2023 & Life Members meeting

Loading Events

English version follows
Vážení členové Československé sekce IEEE,
dovolte nám pozvat vás na valnou hromadu, která se uskuteční v pátek dne 19. 1. 2024 v prostorách ÚTEF ČVUT v Praze, Husova 240/5, Praha, https://mapy.cz/s/fojacolado
Samotné valné hromadě bude předcházet setkání skupiny Life Members Affinity Group (LMAG) a přednáška Dr. Richarda Selbyho "Development of Telecommunications", na které jste také zváni.
Prosíme, zaregistrujte se, čímž nám dáte vědět, zda přijdete, zda budete chtít ubytování a zda event. budete žádat o zakoupení elektronické jízdenky (bus, vlak). Prosíme o reakci aspoň týden předem, tj. do pátku 12. 1. 2024, 24:00. V tento okamžik bude registrace uzavřena.
Do druhého oznámení jsme přidali možnost virtuální účasti na samotné valné hromadě (od 15:00). Všem registrovaným pošleme včas odkaz.
Ubytování nabídneme podle dostupnosti hotelů ((https://umedvidku.cz/cs/), (https://www.masarykovakolej.cz/)).
Za představenstvo
Jan Šístek, pokladník
Dear members of the Czechoslovakia Section IEEE,
Let us invite you to the annual meeting of the Czechoslovakia Section IEEE that will take place on January 19, 2024 in the premises of the IEAP of the CTU in Prague, Husova 240/5, Praha, https://mapy.cz/s/fojacolado
The annual meeting will be preceded by a Life Members Affinity Group meeting and a presentation given by Dr. Richard Selby "Development of Telecommunications". You are welcome to attend this part too.
Please, register yourself so that we will count with you and eventually express if you need accommodation and/or e-ticket (bus, train). Please register at least 1 week ago, i.e. until Friday 12, 2024, 12:00 pm. That day registration will be closed.
The second annoucement offers a chance to participate virtually at the Annual Meeting (from 3:00pm). All registered members will receive meeting link in advance.
Accommodation will be offered according to actual hotel availability ((https://umedvidku.cz/cs/), (https://www.masarykovakolej.cz/)).
On behalf of the Executive Committee
Jan Šístek, treasurer
Speaker(s): Dr. Richard Selby
Agenda:
13:30 – 14:00, LMAG meeting (all the IEEE members are welcome)
14:00 – 14:10, Welcome from host institution
14:10 – 14:40, Presentation of Richard Selby "Development of Telecommunications"
15:00 – 16:00, IEEE Czechoslovakia section annual meeting (in hybrid form- second announcement)
16:00 – 19:00, Reception with string duo introduction.
Room: 101 (first floor), Husova 240/5, Praha, Czech Republic, Czech Republic, Virtual: https://events.vtools.ieee.org/m/395039

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top